Webbutbildning A1/A2/A3

Förbered dig för att ta ditt drönarkort tillsammans med Drönarakademin! Med vår utbildningsportal online får du all kunskap som krävs för att klara Transportstyrelsens prov för fjärrpiloter och erhålla ditt efterlängtade drönarkort! Allt sker i din egen takt 100% online och på distans. Du kan logga in och ut ur portalen hur många gånger du vill. Webbutbildningen passar såväl privatpersoner som företag och andra organisationer som vill flyga drönare enligt gällande regelverk (öppna kategorin). Det är bara Transportstyrelsen som kan utfärda ett drönarkort.

Höjdpunkter

1

Teorikunskap i öppen kategori A1/A3/A2

Utbildningen innehåller all kunskap som krävs för att flyga drönare i den öppna kategorin A1/A3+A2. Efter avslutad utbildning är du redo att ta det slutgiltiga provet på Transportstyrelsens hemsida. Det är bara Transportstyrelsen som kan utfärda ett drönarkort.

2

Intuitiv webbplattform

Utbildningsmaterialet är presenterat på en webbaserad utbildningsplattform där du på ett enkelt och pedagogiskt sätt går igenom alla kapitel och moment steg för steg. Varje kapitel avslutas med ett kunskapsprov och du behöver ha 75 procents rätt för att kunna ta dig vidare till nästa kapitel.

3

Utbilda dig i din egen takt

Efter köp har du fri tillgång till materialet i 6 månader. Du kan närsomhelst pausa din läsning eller prov för att återkomma senare och fortsätta där du avslutade. Det finns inga moment i utbildningen som är tidsstyrda. du kan logga in och ut hur många gånger du vill i utbildningsportalen, du bestämmer!

4

Delprov och slutprov

För djupinlärning finns det efter varje kapitels ett kunskapsprov. Du behöver ha minst 75 procents rätt för att kunna komma vidare till nästa kapitel. När du är klar med alla kapitel och delprov så genomför du ett slutprov med en blandning av alla frågor från alla kapitel. Klarar du detta är du väl förberedd för att ta provet provet för drönarkort på Transportstyrelsens hemsida. Det är bara Transportstyrelsen som kan utfärda ett drönarkort.

Om kursen

Denna webbaserade utbildning sker i din egen takt och ger dig nödvändig kunskap för att förbereda dig för att ta ditt drönarkort hos Transportstyrelsen inom den öppna kategorin och enligt det nya regelverket som trädde i kraft 1 januari 2021.

Utbildningen lämpar sig för privatpersoner, företag och andra organisationer som vill flyga drönare som väger mer än 250 gram och som vill flyga närmare än 150 meter från människor och annan egendom. Utbildningen motsvarar kompetenskraven för A1 + A3 samt A2 i den öppna kategorin. Den består av 11 olika teoretiska kapitel som överensstämmer med utbildningskravet i det nya EU-gemensamma regelverket för drönare.

Efter varje avslutat kapitel gör du ett kunskapstest i form av ett delprov. När alla kapitel är avklarade gör du ett slutprov med blandade frågor från alla kapitel. Klarar du detta prov vågar vi påstå att du är mycket väl förberedd för att göra provet hos Transportstyrelsen och få ditt efterlängtade drönarkort!

Självdeklarera dina flygkunskaper

I samband med att du genomför provet på Transportstyrelsens hemsida (för A1/A3+A2) så behöver du efter godkänt resultat också självdeklarera att du har de praktiska flygkunskaper som krävs för att få ditt drönarkort. Saknar du tidigare erfarenheter av att flyga kan du förvisso lära dig detta på egen hand enligt en specifik checklista. En bättre och säkrare lösning är dock att gå vår kurs Drönarkurs heldag (på plats). I priset för denna kurs ingår även tillgång till drönarakademins webbaserade utbildningsportal i 6 mån.

Kursplan

Läs mer om varje kapitel

Köp kurs

Ta del av Webbutbildning A1/A2/A3

Onlinekurs
Kursen är en webbaserad utbildning via Drönarakademins kunskapsportal.
Fakturabetalning företag
Kassan för Webbutbildning stödjer inte Fakturabetalning. Har du särskilda faktureringskrav? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Webbutbildning A1/A2/A3

kursen är en webbaserad utbildning via drönarakademins kunskapsportal.

795 kr

inkl. moms

Vanliga frågor