Drönarkurs heldag

Detta är vår populäraste kurs och din start till att bli en kompetent fjärrpilot. Kursen innehåller både en teoretisk och praktisk del för dig som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av att flyga drönare. Under kursen lär du dig från grunden hur drönare och dess utrustning fungerar, vilka lagar & regler som gäller samt hur du ska göra uppdateringar och kalibreringar. Våra utbildare är rutinerade fjärrpiloter och delar med sig av sina allra bästa trix & tips till alla kursdeltagare.

Vad du kommer att lära dig

1

Flygteori

Dagen delas upp i en teoridel inomhus och en praktisk del utomhus. Under teoridelen går instruktören igenom drönarens hård- och mjukvara och grundläggande information om olika sensorer och dess användningsområden. Vi reder ut frågor som t ex hur fungerar en drönare?, vilka regler är det som gäller?, kan man flyga i alla väder?, var får man flyga? Allt detta och mycket mer kommer du att lära dig under denna första del av dagen. Under den praktiska delen är det dags att omsätta teori till praktik och börja flygträna tillsammans med instruktör. Du får träna dig på att göra en riskanalys innan start och landning, placering av drönare samt olika inställningar i handkontrollens app.

2

Lagar och förordningar

Sedan januari 2021 gäller ett gemensamt regelverk för drönarflygning i alla EU anslutna länder (inklusive Sverige). Det innebär att det är krav på att inneha ett drönarkort för dig som fyllt 15 år och flyger drönare över 250g. Under kursen kommer du att lära dig gällande regelverk på två olika sätt, dels självstudier via en webbaserad kunskapsportal (ingår i kurspriset) där du studerar i din egen takt och dels via muntlig genomgång under kursdagen. Under dagen går vi även igenom eventuella frågor som dykt upp under dina självstudier.Det är enbart Transportstyrelsen som kan utfärda ett drönarkort.

3

Praktisk flygning (kurser på plats)

Den andra halvan av dagen består av flygträning utomhus då du får praktisera dina nya kunskaper i verkligheten. Vid ett närliggande fält kommer du att tillsammans med din instruktör att träna på olika moment så att flygningen blir så säker som möjligt. Moment som ingår är bland annat hantering- och montering av utrustning, riskanalys, handkontrollens knappar och appens olika funktioner samt start- och landningsförfarande. Du får också träna upp din motorik genom att flyga enligt specifika mönster och enklare precisionsflygningar.

4

Självstudier

Innan kursen startar så får du tillgång till Drönarakademins utbildningsportal där du får lära dig mer ingående om gällande lagar och regelverk på egen hand. Det är bra om du hinner göra så mycket som möjligt i utbildningsportalen innan vi träffas fysiskt för teori och praktisk flygträning. När du klarat alla del- och slutprov och gjort din praktiska flygträning tillsammans med din instruktör så är du redo att göra det slutgiltiga provet på Transportstyrelsens hemsida och få ditt efterlängtade drönarkort.

Om kursen

Drönare grund är en heltäckande kurs som förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för att hantera och flyga drönare samt att kunna ta det obligatoriska drönarkort som gällande regelverk kräver. Kursen är till nytta för alla som flyger drönare över 250g, dvs både privatpersoner, egenföretagare, anställda inom företag och olika myndigheter.

Vilka utbildar ni inom Drönarkurs grund heldag?

Kursen vänder sig till privatpersoner, egenföretagare och anställda inom företag och myndigheter där drönarflygning är en del av arbetsuppgifterna.

Fortsatta självstudier via Drönarakademins utbildningsportal

Efter kursdagens slut har du fortsatt tillgång till vår utbildningsportal i 6 månader för vidare självstudier. Här jobbar du vidare på egen hand och förbereds för att drönarkort (A1/A3+A2). Efter godkända del- och slutprov är du väl förberedd för att göra det slutgiltiga provet via Transportstyrelsens hemsida. Det är bara Transportstyrelsen som kan utfärda ett drönarkort.

Skärmdump på drönarakademins utbildningsportal

Instruktörer för drönarkurs heldag

Annette Eilert
Distans / hos er
Annette Eilert

2013 påbörjade Annette sin karriär inom skogsbruket som student på Linnéuniversitetet och har sedan 2016 arbetat med drönare på heltid. 2018 avlades examen för Kommersiell drönaroperatör (1-årig utbildning) i Ljungbyhed och 2020 gjorde Annette ett examensarbete på mastersnivå 30hp vid Linnéuniversitetet (Drönare utrustad med RGB- och termisk sensor). Sedan 2020 jobbar Annette hos Swedron/ Drönarakademin och håller utbildningar i regelverk, hård- och mjukvara samt sensorer för olika typer av drönare.

Mikael Olsson
På plats i Göteborg
Mikael Olsson

Mikael jobbar till vardags inom Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Inom RSG är Mikael drönaransvarig pilot sedan 2019. Han har deltagit i uppbyggnaden av drönartjänsten och har tagit fram FOM (Flygoperativ manual). Mikael arbetar på sin fria tid från RSG som utbildare för Drönarakademin/ Swedron.

Vanliga frågor