Agisoft Metashape Pro - Avancerad

Denna kurs är för dig som redan har kunskaper om grunderna i programvaran Agisoft Metashape Pro eller har gått Drönarakademins Agisoft grundkurs sedan tidigare och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare.

Vad du kommer att lära dig

1

Fördjupad kunskap om Agisoft Metashape Pro

Under kursen kommer vi att gå djupare in i alla olika funktioner och inställningar som Agisoft Metashape Pro erbjuder. Det finns en hel del att tänka på när det gäller olika geoidmodeller och referenssystem därför går kursledaren igenom dessa moment extra noga.

2

Drönarens inställningar

För att data som ska samlas in ska få så hög kvalitet och användbarhet som möjligt till efterbearbetningen i Agisoft Metashape Pro så är det viktigt att göra rätt inställningar i drönarens app innan flygningen påbörjas. Här får du lära dig de optimala inställningarna för olika typer av objekt (skog, byggnader, platta ytor…) terränghöjder, ljusförhållanden och flyghastigheter.

3

Work flow i fält

Att ha ett tidseffektivt arbetssätt ute i fält men även inne på kontoret är viktigt för att uppnå ett bra resultat. Under kursen får du lära dig att strukturera upp hela processen från planeringsstadiet, via arbete i fält till efterbearbetning på kontoret.

4

Markstöd

Under kursen så får du lära dig att använda markstöd och hur du ska placera ut dem på optimalast sätt över området som ska mätas in. Du får även lära dig vilka färger som fungerar bäst på olika underlag och ytor.

5

Basstation

En basstation består av en sändare, mottagare och antenn och ger en noggrann lägesreferens tillsammans med Swedpos (Lantmäteriets stödsystem för satelitpositionering i Sverige). Under kursen får du lära dig att hantera en basstation ute i fält. Alla inmätningar kräver inte en basstation och under kursen får du lära dig hur du uppnår bäst resultat, antingen med eller utan basstation.

6

SWEPOS

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satelitpositionering i Sverige. Nätverket med hela 458 stycken fasta referensstationer ger dig som användare möjlighet till noggrann positionsbestämning. Du kan köpa ditt Swepos abonnemang förmånligt hos Drönarakademin. Kontakta oss för prisuppgift.

Om kursen

Kursen är en tvådagars utbildning där kursledaren varvar teori inomhus med praktik utomhus. Stort fokus ligger på hur du skapar ett bra workflow hela vägen från planering av uppdraget vid skrivbordet, via praktisk arbete i fält till efterbearbetning av data på kontoret. Du använder din egen utrustning under kursen men det finns viss möjlighet att hyra utrustning från Drönarakademin. Kontakta oss i god tid innan kursstart för förfrågan och bokning. Innan kursstart så får du en 30-dagars licens på en fullversion av Agisoft Metashape Pro vilket gör att du har fina möjligheter att prova programmet i lugn och ro efter att kursen är avslutad.

Instruktör för kursen

Cedric Pieterse
Göteborg
Cedric Pieterse

Cedric är konsult hos Drönarakademin och har arbetat professionellt med drönare sedan 2010. Cedric är utbildad mättekniker och jobbar med både luftburen (med drönare) och markbaserad mätutrustning såsom Laser, LiDAR och termisk sensor. Cedric har lång erfarenhet av att praktiskt jobba med inmätningar av olika objekt ute i fält och efterföljande bearbetning av data (fotogrammetri, punktmoln, 3D modeller) i Agisoft Metashape men även andra programvaror.

Vanliga frågor