Agisoft Metashape - Grundkurs

Lär dig använda mjukvaran Agisoft Metashape. Vår 2-dagars kurs går igenom ruttplanering och kamerainställningar, teori bakom fotogrammetri, skapande av terrängmodeller och 3D-punktmoln.

Vad du kommer lära dig

1

Flygplanering och kamerainställningar

Slutresultatet är starkt beroende av kvalitén på den data som samlas in och som skall behandlas. I detta avsnitt lär du dig mer om flyghöjder, överlappning, kamerainställningar, hur flyghastigheten påverkar resultatet med mera.

2

Grundprinciper fotogrammetri

Fotogrammetri är ett teknikområde som avser konsten att göra mätningar av tre-dimensionella positioner hos objekt i världen utifrån två eller flera fotografiska eller digitala bilder. Du lär dig mer om dessa principer.

3

Skapa terrängmodell

En terrängmodell med hög kvalitet är av stort värde när man planerar och projekterar ny infrastruktur som vägar, järnvägar, kraftledningar och bebyggelse. De kan användas för att beräkna massvolymer, schaktkostnader, avrinning, tillgänglighet, o dyl. Du får lära dig mer om skapande, tolkning och använda verktyg för att få ut värdefull data.

4

Skapa punktmoln

I Agisoft Metashape så kan du skapa ett punktmoln av olika ytor och objekt med hjälp av fotogrammetrisk bearbetning av digitala bilder. Data samlas in med hjälp av en drönare och importeras sedan till Agisoft Metashape där det sedan kan bearbetas och analyseras vidare.

5

Framställning av ortofoto

Ortofoto består av flera sammansatta flygbilder tagna rakt uppifrån och ner mot marken som sedan ett mjukvaruprogram t ex DJI Terra har sammanfogat till en enda stor bild. Ortofoto är mycket användbart inom skogs- och jordbruk eller när man vill ha tillgång till en snabb överblick över stora arealer.

6

Exportera mätdata

Det färdigproducerade materialet kan exporteras i flera olika filformat beroende på hur det ska användas vidare. Under kursen får du grundläggande kunskaper om de vanligaste filformaten och hur du ska exportera ditt material på bästa sätt.

7

Tolka mätdata och resultat

Under kursen går vi igenom olika verktyg och inställningar i Agisoft Metashape så att du enkelt kan tolka mätdata och analysera resultatet av det som du samlat in med drönare.

Effektivisera ditt arbete

Att flygfotografera är ett mycket effektivt sätt att få en lägesbild över ett område, beräkna volymer över stora eller små ytor, visualisera stadsmiljöer (BIM) eller göra relativa mätningar på tak med mera. Agisoft Metashape Pro är en kraftfull programvara som hanterar alla dina projekt och lämpar sig väl till både nybörjare och mer avancerade användare. Programmet är skalbart och hanterar de minsta till de största projekten på hundratals hektar. Exportformaten är många för dig som behöver använda producerat material till andra programvaror. Agisoft Metashape är ett av Sveriges mest populära programvaror för bearbetning av bilder tagna från drönare.

Särskilda behov?

Representerar du ett företag, kommun eller myndighet och har behov att utbilda flertalet fjärrpiloter i praktisk och teoretisk kunskap inom fotogrammetri/GIS? Då kan vi skräddarsy en kurs för er. Kolla då in vår kurs Agisoft Avancerad.

Kursledare Agisoft 2-dagar grund

Cedric Pieterse
Distans
Cedric Pieterse

Cedric är konsult hos Drönarakademin och har arbetat professionellt med drönare sedan 2010. Cedric är utbildad mättekniker och jobbar med både luftburen (drönare) och markbaserad mätutrustning såsom RGB-kameror, LiDAR och termiska sensorer. Cedric har lång erfarenhet av att praktiskt jobba med inmätningar av olika objekt ute i fält och efterföljande bearbetning av data (fotogrammetri, punktmoln, 3D modeller, klassificering) i Agisoft Metashape men även andra programvaror.

Vanliga frågor